SimBT

KARAR DESTEK VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde teknolojik gelişmeler, harekat alanını, silah platformlarını ve sistemlerini daha karmaşık hale getirmiştir.Buna paralel olarak konsept geliştirme, teşkilat güncelleme, alternatif silah sistemlerini değerlendirme ve seçim çalışmalarını zorlaştırmıştır. Mevcut ekonomik gelişmeler her geçen gün daha az miktarda mali kaynağın savunma ve güvenlik ihtiyaçlarına ayrılmasını gerektirmektedir. Sınırlı mali kaynakları, artan savunma ihtiyaçlarımıza en fayda değer ve maliyet-etkin dağıtma zorunluluğu, savunmaya ilişkin kararların alınmasını güçleştirmektedir. Harekat ortamındaki silah platformlarına ve sistemlerine ilişkin bileşen, değişken ve parametre sayılarının artması, harekat alanına ilişkin yeni konseptlerin, platformların, silahların ve teşkilatların sürekli analiz edilmesi ve bu konseptlerle uyumlu silah platformlarının, sistemlerinin ve teşkilatların analizi,  alternatif konseptlerin, teşkilatların, silah platformlarının ve sistemlerinin önceden analiz edilmesi/görülmesi ve elde edilen sonuçların birbirlerine göre önemlerini ve üstünlüklerini ortaya koyma işlemlerini daha karmaşık hale getirmiştir. Bu gibi durumlarda karar verici makamlara yardımcı olmak üzere, Firmamızın karar destek sistemleri ile ilgili 25+ yıllık deneyimini, bilgisini, modelleme ve simülasyon alt yapısını ve sistemlerini kullanarak analiz desteği vermeye devam ediyoruz.