SimBT

MODELLEME, SİMÜLASYON ve SİMÜLATÖR SİSTEMLERİ

Modelleme ve Simülasyon, başta harekat araştırması olmak üzere, bilgisayar,elektronik, endüstri ve işletme mühendislikleri ile ekonomi, biyoloji ve psikolojiye kadar bir çok bilim dalında adından söz edilen bir konudur. Simülasyon, tank, uçak, gemi ve füze gibi elemanların hareketlerini ve birbirleri ile olan etkileşimlerini zaman içerisinde temsil eden bir sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model yardımı ile, sistemin amacına yönelik olarak, sistem elemanlarının davranışlarının veya değişik hareket tarzlarının bilgisayar destekli olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde kullanılan bir araçtır.

Bilgisayar, simülasyon yazılımları, model yapıları ve simülatör donanımlarındaki yeni gelişmeler, askeri ve sivil uzmanların, simülasyon yöntemleri ve sistemleri, simülatörler ile ilgili uygulama alanlarını artırmıştır. Silah sistemlerinin çeşitliliği, harekat şekilleri ve konuşlanma paternlerinin zamana bağlı hızlı değişimi muharebe sahasını daha karmaşık hale getirmesine rağmen, son yıllarda simülasyon ve simülatör sistemleri; karmaşık muharebe sahası, enerji, ulaşım vb. problemlerinin çözümünde ve askeri-sivil personelin eğitim ve öğretiminde en önemli teknik ve analiz aracı haline gelmiştir.

SimBT modelleme, simülasyon ve simülatör sistemleri ile ilgili olarak 20+ yıllık bilgi ve deneyim ile 5+ yılda oluşturduğu alt yapısı temelinde aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Simülasyon Yönetim Modelleri:

 • Senaryo Planlama ve Hazırlama
 • Senaryo Koşturma
 • Senaryo Kayıt ve Yeniden Oynatma
 • Senaryo Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Gerçek Zamanlı 2B ve 3B Görselleştirme:

 • Çok Çözünürlüklü CBS Veri Tabanları ve Görselleştirme
 • Geniş Alan Yönetimi ve Görselleştirme
 • Yüksek Çözünürlükte Doku Kaplama
 • Dinamik Gölge ve Işık
 • Dağıtık ve Parelel Görselleştirme
 • Gerçekçi Efekt Uygulamaları

Platform Modelleme:

 • Sabit Platformlar (Karakol, Radar, Hv.Svn. vb.)
 • Hareketli Platformlar (Kara, Hava, Deniz Üstü ve DenizAltı)

Sensör Algoritmaları Geliştirme ve Modelleme:

 • Aktif Sensörler (Radar, IFF, Sonar, vb.)
 • Pasif Sensörler (Göz, Dürbün, Pasif Radar, Sonar, EO, IR vb.)

Haberleşme Algoritmaları Geliştirme ve Modelleme:

 • Telli ve Telsiz (HF, VHF, UHF) Haberleşme
 • Data-Link Sistem (Link-11, 16 ve 22) Haberleşme
 • Röle vb.

Komuta Kontrol Algoritmaları Geliştirme ve Modelleme:

 • Bilgi Füzyonu
 • Hedef Seçimi ve Silah Tahsisi
 • Angajman Kuralları
 • Hava Görev Emirleri vb.

Silah ve Mühimmat Algoritmaları Geliştirme ve Modelleme:

 • Kinematik ve Dinamik Mermi, Roket ve Füze Modelleri
 • Hv.Svn.Sistem (35 mm. Oerlikon, HAWK, Patriot vb.) Modelleri

Simülasyon Alt Yapımız:

 • HLA Mimarisi Uyumluluk Araçları
 • Senaryo Yönetim Araçları (SANOR)
 • Arazi ve Çevre Modelleme Editörü
 • 2D/3D Çevre ve Model Geliştirme Editörü
 • Gerçek Sistemlere Entegrasyon Aracı
 • Gerçek Arazi ve Sanal Sistem Uyum Aracı
 • Semboloji Kütüphaneleri (MIL-STD 2525 B/C, APP-6A/6B, TSK 76-1A, S-52, HERIKKS)
 • Simülasyon Motorları ve Mimarileri
 • Etmen Tabanlı Simülasyon Sistemleri
 • Test Simülatörleri
 • Script Programlama
 • Oyun Programlama
 • Eklenti Mimarisi Uyumluluk Araçları