SimBT

SANAL VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) :

AR, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve konum sensörü verileriyle zenginleştirilmesi ile gerçek dünya ve sanal görüntülerin bir araya getirildiği fiziksel görünümdür. Diğer bir değişle AR, gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasıdır. Teknoloji kişinin gerçekliğini zenginleştirme işlevini görür. Buna karşın sanal gerçeklikte ise gerçek dünya yerine tasarlanıp canlandırılmış tümüyle bilgisayar ile üretilmiş bir dünya vardır.

Gerçek dünya görünümü ile harmanlanarak kolaylıkla içerik hazırlanabilmesi ve günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilmesi dolayısıyla arttırılmış gerçekliğin uygulama alanları (eğitim, tasarım, üretim, gösterim, simülasyon, oyun, analiz, vb.) sanal gerçekliğe göre çok daha fazladır. Uzmanlar 2017 yılının arttırılmış gerçeklik yılı olacağını ve 2020'ye kadar arttırılmış gerçekliğin çok yoğun şekilde her sektörde kullanılmaya başlanacağını değerlendirmektedir.

SimBT, artırılmış gerçeklik ve hibrit tabanlı çözümlerinde, ihtiyaca uygun olarak mobil cihazlardan artırılmış gerçeklik gözlüklerine kadar farklı tipte donanımlar kullanmaktadır. SimBT olarak, hem artırılmış gerçeklik hem de hibrit uygulamalar kapsamında, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak hem içeriksel hem de yazılımsal ve donanımsal olarak tasarım yapmaktayız ve ürün geliştirmekteyiz.