SimBT

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Yeryüzüne ait veriler ve/veya bilgiler genellikle coğrafi koordinatları referans aldıklarından CBS, harita sistemi olarak da algılanmaktadır. Koordinat sistemine göre yeryüzü referanslı olarak bilgisayar ortamında üretilen ve kullanılan hareitaları temel altlık olarak kabul eden CBS, sivil veya asker plancılara ve/veya karar vericilere bilgileri doğru, hızlı ve eksiksiz alternatif çözümler ve senaryolar sunma ile birlikte analiz olanağı sağlayarak savunma, güvenlik, enerji, ulaştırma, şehir planlama, inşaat ve acil durum yönetimi alanlarında önemli bir analiz sistemi ve teknolojik araç olarak kullanılmaktadır.

SimBT, 15 yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda sahip olduğu %100 milli özgün ürünü "SimWorld : Coğrafi Bilgi Sistemi"ni iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. SimWorld yine SimBT'nin özgün ürünü "Görüntü Üreteci (SimRealize )"  ile entegre çalışmaktadır. SimWorld, benzer ürünlere göre SimIG'nin sahip olduğu etkin görselleştirme yetenekleri ile öne çıkmaktadır.

Genel Yetenekleri Şunlardır :

  •  Koordinat Sistemleri ve Dönüşümleri Yapar.
  •  Yatay / Dikey Datumlar ve Dönüşümleri Yapar.
  •  Raster ve Vektör Haritaları Yükler.
  •  Bütünleşik Harita Veri Tabanı Oluşturur.
  •  Harita Veri Tabanı Sorgular.
  •  Harita Katmanları Oluşturur.
  •  2B / 3B Harita / Kamera Gösterimi ve Etkileşimi Yapar.
  •  Geometrik Şekil Tanımlama ve Sorgulama Yapar.
  •  Askeri ve Özel Sembol Tanımlama Özelliği Vardır.
  •  Jenerik Harita Üretimi Desteği Sağlar.