SimBT

İNSAN KAYNAKLARI

İŞ OLANAKLARI

C + + Yazılım Mühendisi (SimBT-YM-002)

 

 • Üniversitelerin Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • İyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip.
 • C++ programlama dilinde aktif kod geliştirmiş ve bu alanda en az 2 yıl deneyimli.
 • OpenGL kütüphanesi ile uygulama geliştirmiş ve OpenGL ile ilgili temel konular hakkında (graphics pipeline, shaders, texturing) bilgi sahibi.
 • Kaynak Kod Sistemlerini (SVN, Git) kullanmış,
 • Yazılım geliştirme süreçleri ile ilgili (analiz, tasarım, kodlama) bilgi sahibi olmak,
 • Sürekli öğrenerek kendini yenileyen, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilecek
 • Sonuç odaklı, araştırma ve yeniliklere açık

İŞ TANIMI

Yukarıdaki aranan nitelikler kapsamında Simülasyon, coğrafi bilgi sistem teknolojileri projeleri kapsamında yazılım alt-sistemlerini geliştirmek, aktif kod yazmak gibi alanlarda ‘’C ++ Kıdemli Yazılım Mühendisi’’ pozisyonu için uygun çalışma arkadaşları aramaktayız.

 

Unity 3D ve C# Yazılım Geliştirme Mühendisi (SimBT-YM-001)


 • Üniversitelerin Bilgisayar / Yazılım mühendisliği bölümlerinden mezun, 
 • C# programlama dilinde aktif kod geliştirmiş ve bu alanda en az 2 yıl deneyimli, 
 • Tercihen Unity 3D ile aktif kod geliştirmiş ve bu alanda en az 2 yıl deneyimli, 
 • Bilgisayar grafiği konusunda bilgi sahibi, 
 • Sanal / Artırılmış gerçeklik konusunda bilgi sahibi, 
 • Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip, 
 • Tasarım örüntüleri ve UML konusunda bilgi sahibi, 
 • Kaynak Kod Sistemleri (SVN, Git, vb.) hakkında bilgi sahibi, 
 • Yazılım geliştirme süreçleri ile ilgili (analiz, tasarım, kodlama) bilgi sahibi, 
 • Sürekli öğrenerek kendini yenileyen, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilecek, 
 • Sonuç odaklı, ekip çalışmasına inanan, araştırma ve yeniliklere açık, 
 • Ankara’da ikamet eden veya edebilecek olan. 

 

İŞ TANIMI 

Ekip çalışması ve ekip içi iletişimin önemine inanan, yapıcı, paylaşımcı ve insan ilişkilerinde başarılı olan ve yukarıdaki aranan niteliklere sahip Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakıf (TSKGV) Şirketleri ile devam eden ve yeni başlayacak prestijli “ARGE ve Yenilik” ile “Ürün İyileştirme” projelerinin aşağıda belirtilen yazılım tasarım ve geliştirme alanlarında çalışacak ‘’Unity 3D & C# Yazılım Mühendisi’’ pozisyonu için uygun çalışma arkadaşları aramaktayız. 

Pozisyon ile ilişkili mevcut çalışma alanlarımız ve projelerimiz şunlardır: 

 

 • Modelleme, Simülasyon ve Simülatör Projeleri 
 • Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Projeleri 
 • Görsel Sistem Projeleri 

Java Yazılım Mühendisi (SimBT-YM-003)

 • Üniversitelerin Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
 • Java SE ve Java EE teknolojilerine hakim,
 • Java ön yüz frameworklerinde (JSF, Swing, JavaFX) deneyimli,
 • HTML5, Javascript, CSS, Ajax konularında tecrübeli,
 • Spring framework (DI, AOP, Data, Security), Web Services (SOAP ve REST), ORM teknolojilerinde (Hibernate, JPA) konularında tecrübeli,
 • Maven, Gradle vb. bağımlılık yönetim araçlarını kullanmış,
 • Yazılım geliştirme süreçleri ile ilgili (analiz, tasarım, kodlama) bilgi sahibi olan,
 • Sürekli öğrenerek kendini yenileyen, karşılaştığı problemlere çözümler üretebilecek.
İş Tanımı :
Savunma, Güvenlik  ve Havacılık sektörleri ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıf Şirketleri ve Kamu/Özel kurum ve kuruluşları ile devam eden ve başlayacak prestijli Ar-Ge ve Yenilik ile Ürün İyileştirme projelerin aşağıdaki yazılım tasarım ve geliştirme alanlarında yer alacak Takım Arkadaşları arıyoruz.
 • Platform ve Silah Sistemi Uygulama Yazılım Projeleri
 • Bilgi Yönetim Sistemi Projeleri
 • Firmamızın Mevcut Coğrafi Bilgi Sisteminin İyileştirilmesi Projeleri
 • Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi Projeleri (ECDIS ve WECDIS)
 • Eğitim ve Tasarım Maksatlı Sanal ve Artırılmış Gerçeklik uygulamaları tasarım ve geliştirme projeleri

İçerik Geliştirme Uzmanı (SimBT-IGU-001)


 • Üniversitelerin tercihen Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Matematik,  vb. bölümlerinden mezun,
 • En az 2 yıl içerik uzmanlığı yapmış,
 • Eğitim Teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip eden,
 • Yazılım ürünleri ve ürün test süreçleri hakkında bilgi sahibi,
 • Kavrayabilme ve Yaratıcı düşünme gücüne sahip olması,
 • Dikkatli ve sorunlara çözüm üretebilen yapıda olması,
 • Araştırma, değerlendirme ve rapor yazma becerisine sahip olması,
 • Tasarım yapabilme yeteneğinin olması,
 • İletişim becerisi yüksek olması,
 • Microsoft Office programlarını kullanabilmesi, teknik yayın ve dokümanları anlayacak seviyede İngilizce bilmesi (tercih sebebidir)
 • Karşılaşılan sorunlara acil ve yapıcı çözümler üretebilmesi.

İş Tanımı:

 • Hazırlanacak konuların içeriklerinin araştırıp analizini yaparak gerekli ses, metin ve animasyonun tasarımını yapmak,
 • Konuların anlatımını oluşturan metini hazırlamak,
 • Konuların anlatımını oluşturan ses ve animasyonun hazırlanmasını sağlar ve hazırlandıktan sonra kontrolünü yapmak,
 • Proje kapsamında yer alacak konunun anlatımında kullanılması için tasarlamış olduğu ses, metin ve animasyonu birleştirerek ürünü tamamlamak,
 • Modelleme ekibinin istediği her türlü bilgi ve malzemeyi sağlamak,
 • Eğitim senaryolarını tasarlamak ve oluşturmak; e-öğrenme eğitim içerikleri oluşturmak
 • Modelleme Ekibine model üretimi için eğitim içeriklerinden iş oluşturmak,
 • Modelleme Uzmanlarına iş atamak, süreçleri yönetmek,
 • Hazırlanan senaryoları e-öğrenme formatına dönüşünceye kadar gerekli süreçlerin takip etmek ve analizini yapmak.
 • 2 boyutlu animasyonların çizilmesini ve 3 boyutlu animasyonların yerleştirilmesini Animasyon Uzmanından istemek,
 • Hazırlanan içeriklere göre seslendirmeleri seslendirmenden talep etmek,
 • Hazırladığı konuya son kullanıcıdan gelecek olan yorumlarlar neticesinde düzeltmelerin ve iyileştirmelerin yapılmasından ve yaptırmak,
 • Yapılan düzeltmelerin, istenilen şekilde olup olmadığını kontrol etmek.

 

Stajyer (Endüstri Mühendisi, İstatistik, Matematik) (SimBT-STJ-001)

• Endüstri Mühendisliği, Matematik veya İstatistik bölümünde okuyan,
• 2-3. ve 4. Sınıf öğrencisi olan,
• Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi veya Kalite Güvence Kontrolü üzerinde kendini geliştirmek isteyen,
• İstatistiksel analizlere hakim,
• Exceli iyi derecede kullanabililen,
• Macro bilen,
• Analitik düşünebilen,
• Yazılım Mühendislik Süreçleri konusunda bilgisi olan adayların başvurusunu bekliyoruz.

BAŞVURU İÇİN ÖZGEÇMİŞİNİZİ İLGİLİ REFERANS KODU İLE BİRLİKTE SAĞ TARAFTAKİ BOŞ ALANLARI DOLDURARAK GÖNDERİNİZ.