SimBT

SEKTÖRLER

SAĞLIK

SimBT, Savunma ve Havacılık sektöründe edindiği Bilgisayar Grafiği, Sanal Gerçeklik ve Yapay Zeka teknolojilerindeki bilgisini, deneyimini ve alt yapısını ülkemizin SAĞLIK sektörü ile ilgili konularda da kullanmayı hedeflemiştir. SimBT Sağlık Sektöründe aşağıdaki alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.

HoloGrafik Medikal Veri Gösterim Masası:
Bu çalışma kapsamında, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) verilerinin gözlüksüz 3 boyutlu (holografik) görüntülenerek veri üzerinde inceleme yapılabileceği bir hacimli veri gösterim masası geliştirilmektedir. Bu projede aynı zamanda kadavra incelemesi amaçlı olarak kullanılacak tüm insan vücudunun renkli ve çok katmanlı ve gerçek boyutlarda gösterimini de sağlamak hedeflenmektedir.

HoloGrafik Kolonoskopi, Endoskopi ve Bronoskopi Gösterim ve Teşhis Sistemi:
Bu çalışmada, hastanelerdeki PACS sisteminden DICOM mesajlaşma yapısıyla elde edilen Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntülerinin 3 boyutlu hale getirilerek, gözlüksüz 3 boyutlu (holografik) olarak gösterimi, incelemesi ve raporlaması sağlanacaktır.

Sanal Ameliyat Eğitim Sistemi:
Bu projede sanal gerçeklik sistemi ile entegre sanal ameliyat icra etme yeteneği sağlayacak bir sistem geliştirilmesi hedeflenmektedir. Anılan sistem sayesinde sanal olarak ameliyat yapılabilmesi, gerçek hasta üzerinde operasyon yapmadan önce bilgisayarlı ön eğitim alınabilmesi ve dolayısıyla gerçek hastanın ameliyatı esnasındaki risklerin aza indirgenmesi sağlanacaktır.