SimBT

ÜRÜNLER

KEŞİF VE GÖZETLEME OPTİMİZASYONU VE ANALİZİ SİSTEMİ PROJESİ (RS-SIM)

Keşif ve gözetleme optimizasyonu ve analiz sistemi projesi, bir karar destek ve eğitim amaçlı tasarlanmış ve geliştirilmiş bir sensör simülasyonu projesidir.

Bu simülasyon sistemi, sensör tip ve sayılarına, arazi yüksekliklerine ve detaylarına, meteorolojik faktörlere, sensör, platform ve sistemlerin performanslarına ve tehdit tipine duyarlıdır. Bu sistem ile, algılama fonksiyonu ile ilgili konsept, tehdit ve teknoloji analizleri yapılabilir; keşif ve gözetleme faaliyetlerine yönelik personel eğitimleri verilebilir; platform ve algılama sistemleri ile ilgili performans, en uygun konuş ve parametrik nitelik analizleri yapılabilir.

 

  • Rs-Sim, bir sensör simülasyonu ve optimizasyon modelidir.
  • Rs-Sim ile konuş optimizasyonu ve maliyet-etkinlik optimizasyonu yapmak mümkündür.
  • Rs-Sim temsili ortam ve sensör sistemlerinin detaylı modellenmesine olanak sağlar.
  • Rs-Sim ile üç boyutlu arazi, arazi üzerindeki yapay ve doğal deyalar ve hava koşulları modellenebilir.
  • Rs-Sim temsili ortamı, arazi yükseklik ve yüzey bilgileri; arazi üzerindeki doğal ve insan yapısı detaylar; hava koşulları; birlik sembolleri; tehditlerin muhtemel yaklaşma istikametlerini gösteren önem haritası ve algılama sistemlerinin konuşlandırılabileceği bölgeleri genel hatları ile modelleyen koyulabilirlik haritasından oluşmaktadır.
  • Rs-Sim algılama sistemleri, bir yada daha fazla bileşenin hiyerarşik bir yapı altında bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Algılama sistemleri, koyulabilirlik haritasına ek olarak kendi kullanılabilirlik ve koyulabilirlik kısıtlarına sahiptir.

 

 

VİDEO