Tıbbi Bilişim ve Sağlık Uygulamaları ve Sistemleri

Günümüzde sağlık bakım sisteminin karmaşık yapısı içinde klinik uygulama alanlarının sınırlı olması, hastaların hastanede kalış sürelerinin kısalması, eğitim sistemi kaynaklı nedenlerle klinikte daha az zaman geçirilmesi gibi faktörlerle öğrencilerin uygun klinik deneyim kazanabilmeleri istenilir şekilde mümkün olamamaktadır.

Simülasyon temelli öğrenme mesleğe yeterli hazırlanmasında en etkili yöntemlerden biri haline gelmiştir. Simülasyona dayalı eğitim yetişkin öğrenme ilkelerinin etkili bir şekilde kullanıldığı, farklı öğrenme tarzlarına uygun ortamların yaratıldığı ve her öğrencinin öğrenmesine fırsat tanıyan, eşitlikçi öğretim yöntemidir. Simülasyona dayalı eğitim ilgi ve gereksinimler öğrenen ve eğitici tarafından tanımlanmakta, öğrenen deneyimleri ön planda tutulmakta, öğrencinin yaparak öğrenmesine fırsat tanınmakta ve öğrenme geribildirimlerle desteklenmektedir.

Bunlara ek olarak eğitim teknolojilerinin genel bir getirisi olan daha çok kişiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek olan bu sistem sayesinde çok daha fazla sayıda uzaman yetiştirebilecektir.

1576655251595

Eğitim ve Öğretim Simülatör Sistemleri

Tıbbi Bilişim, Sağlık Uygulamaları ve Sistemleri kapsamında Eğitim ve Öğretim Simülasyon sistemleri için uyarlanabilir detay seviyesi ve özellikler kapsamında çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anatomi eğitiminin artırılmış gerçeklik gözlüğü desteği ile sanal insan vücudu üzerinde her bir sistemde detaylı analiz yapılmasına yardımcı olacaktır.

Eğitim ve Öğretim Simülasyon sistemleri ile;

  • Sürükleyici keşif,
  • Öğrencilerin etkileşime girmesine izin veren deneyim,
  • Nesneleri ve arkasındaki kavramları anlamaya yardımcı,
  • Sürükleyici katılımı birleştiren eğitim,
  • Zengin ayrıntı ve yüksek çözünürlük ile gerçeğe yakın deneyim

sunulmaktadır.

 

Operasyonel Planlama ve Tedavi Sistem Çözümleri

Cerrahi operasyon planlama sistemi ile cerrahın operasyon öncesinde tüm operasyonu sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile 3 boyutlu olarak planlayabilmesi ve operasyona hazır olarak başlaması sağlanmaktadır. VR ile 3 boyutlu beyin ve tümör görüntüsü üzerinde çalışma yapabilmekte, kafatasına giriş noktalarını ve ilerleme yönünü belirleyecek şekilde el kontrolcüsü ile ameliyat öncesi planlama yapılmaktadır.

AR gözlüklü eğitim sisteminde ise maketin üzerinde beyin görüntüsünü uyumlu şekilde konumlandırarak gösterilmesi sağlanmaktadır.

Temel Cerrahi Operasyonel Planlama ve Eğitim Simülatöründe eğitimi alan bir kişi gerçek hasta üzerinde çok fazla deneme yaparak öğrenmek yerine, simülatör üzerinde çalışmalarını yürütmekte ve öğrenme eğrisini hızlandırmaktadır.