Görüntü Üreteci Ürün Ailesi

Simülasyon ve simülatör sistemleri için daha hızlı ve kolay bir şekilde sanal ortam hazırlamak ve görüntülemek için birbirleri ile entegre çalışan ve aşağıda tanımlanan sekiz alt ürün/bileşenden oluşan özgün ve global bir üründür. Bu ürün ailesi ile geniş alan veri yönetimi, yüksek performanslı gösterim ve simülasyon yönetimi yapmak mümkündür. SimBT görüntü üretici, düşük CPU ve hafıza kullanımı ile yüksek çizim hızına sahiptir. Bu ürünlerimiz 2009 yılından bugüne kadar çeşitli simülasyon, simülatör, platform ve sistem uygulama projelerinde kullanılmıştır ve kullanılmaya devam etmektedir. 

3B Görüntü Üreteci (SimRealize)

SimRealize, en basitten en karmaşığa sanal ortam yaratma, simülasyon/simülatör sistemlerinizi hızlı bir şekilde geliştirme imkanı veren CIGI 3.3 uyumlu özgün ve milli görüntü üreticimizdir. SimRealize, düşük maliyetli kişisel bilgisayarlar ve ekran kartlarıyla bile oldukça gerçekçi ve yüksek kalitede 3B grafik ve ses altyapısı sunar.
SimRealize, düşük CPU ve hafıza kullanımı ile yüksek çizim hızına sahiptir. 

3B Görsel Veri Tabanı Yaratıcı (SimEdit)

SimEdit, en temel ve en karmaşık 3B sanal ortam geliştirme ihtiyaçlarınıza cevap veren görsel veri tabanı hazırlama ürünümüzdür.
Bu ürün ile herhangi bir 3B içeriği, sayısal araziyi (kara, sualtı ve üstü dahil) ve 3B görsel veri tabanını fare etkileşimi ile kolayca oluşturabilir; veriyi görüntü üretecimiz SimRealize’a aktararak simülasyon ve simülatörlerinizi hazırlayabilirsiniz.

Simülasyon & CBS Geliştirme Bileşeni (SimWorld)

SimWorld, 850.000 kod satırını aşan altyapı kütüphanesi ve uygulama geliştirme arayüz (API) bileşenimizdir.
Bu bileşen; coğrafi bilgi sistemi, jenerik harita üretimi, askeri standartlarla uyumlu taktik semboloji ve grafik, astronomi ve meteoroloji hesaplamaları, algılama algoritmaları ve yapay zeka motoru, senaryo hazırlama ve koşturma, senaryo koşumu kayıt ve yeniden gösterim, 2B harita ve 3B ortam gösterimi ile holografik görüntüleme alt yapılarına sahip bir bileşendir

Sanal Ortam Geliştirme Sistemi (Sanor)

SANOR, SimWorld API’sini kullanarak geliştirilmiş senaryo hazırlama, senaryo koşturma, koşum kayıt ve yeniden gösterim, raporlama ve yazılım eklentileri ile kişiselleştirme alt yapılarına sahip simülasyon geliştirme sistemidir.

CBS Veri Tabanı Yaratıcı (SimTerrain)

SimTerrain, görsel veri tabanı üreticimiz SimEdit ile 3B sanal ortamların hazırlanması için gerekli olan arazi verilerini, SimWorld desteği ile hazırlamaya yönelik geliştirilmiş özgün ve milli bir üründür.
SimTerrain ile farklı harita formatlarında verileri yükleyebilir ve söz konusu verileri bütünleştirerek tek bir coğrafi bilgi sistemi veri tabanı oluşturabilirsiniz. Bu bütünleşik veriyi görsel veritabanı hazırlama aracı SimEdit’e aktararak üzerine bitki örtüsü, binalar, köprüler, yollar gibi doğal ve yapay nesneleri kolaylıkla işleyebilirsiniz.

GPS Veri Tabanı Yaratıcı (SimVideo)

SimVideo, GPS entegre video kamera çekimleri kullanılarak geliştirilen 3B sanal ortamın, kamera konumu ve yönelimi açısından birbiriyle senkron şekilde ve eş zamanlı oynatılabilmesi amacıyla geliştirilen ürünümüzdür.
Görüntülenen video kareleri ekrana yansıtılırken, aynı anda görüntü ile eşlenen konum ve yönelim bilgileri de görsel veri tabanı üreticimiz SimEdit’e paralelde aktarılarak yan ekranda da aynı konum ve yönelimdeki sanal ortamın görüntülenmesi sağlanır ve böylece görülen detaylar, modellenecek sanal ortama gerçekçi bir şekilde işlenebilir.

3B Jenerik Harita Üretim Yazılımı (GenMap)

GenMap, hızlı, kolay ve gerçekçi şekilde 3B jenerik harita ve ortam oluşturma ihtiyaçlarınıza cevap veren özgün ve milli ürünümüzdür.
GenMap, eğitim, analiz ve tedarik amaçlı modelleme ve simülasyon uygulamalarınıza harita verisi teşkil edecek gerçek dünyada eşi olmayan (gerçek/gizli harita içermeyen) jenerik (prosedürel) arazi ve deniz haritaları tasarlanmasını ve üretilmesini sağlar.

Model Kütüphanesi Oluşturma Aracı (SimModel)

SimModel, simülasyon ve simülatör sistemlerimizde gerekli olan model kütüphanesidir. Bu kütüphane 1,250 ve üzeri kara, hava, su üstü ve su altı modelini içermektedir.