Artırılmış, Karma ve Sanal Gerçeklik Ürün Ailesi

Artırılmış Gerçeklik Destekli Uzaktan Etkileşimli Bakım ve Onarım Sistem Geliştirme Yazılımı (ARBAKO)

AR teknolojileri ile gerçek zamanlı bir uygulama geliştirilmiş, geliştirilen AR destekli bakım-onarım ve teknik destek editörü ile hatalardan uzak, daha az maliyetli ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanmıştır.

Özgün tasarım ve geliştirilen editör ile entegrasyon, montaj ve teknik eğitimin yanı sıra ve özellikle de bakım-onarım işlemlerinin, ekipman/malzeme/ teçhizat destek sürecindeki pahalı ve zaman alan faaliyetlerin önüne geçilmiş; uzaktan sağlanan destek ile ihtiyaçlara ve/veya sorunlara uzaktan/yerinde hizmet verilmesi sağlanmıştır.

Artırılmış Gerçeklik Entegre (W)ECDIS Harita Görüntüleme ve Bilgilendirme Sistem (ArWECDIS)

ArWECDIS sistemi, gemilerin vardiya zabiti (OOW) için durumsal farkındalık (SA) sağlayan navigasyon yardım sistemidir. ArWECDIS ile denizciler, artırılmış gerçeklik gözlüğü (AR) ekranında WECDIS/ECDIS statik ve dinamik bilgilerine sahip olabilirler.

ArWECDIS

 • Kırlangıçlar ve Manevra lokasyonlarında kullanılabilir (boğaz geçişi, dar kanalların geçişi, limana yaklaşma, biniş vb.)
 • Vardiya Subayı/Zabiti’nin kırlangıçlarda durumsal farkındalığını sürdürmesini sağlarken, çıplak gözle görülmeyen önemli noktalar için veri sağlar.
 • Sabit ve dinamik tehlikeleri vurgular, gemi otomatik tanımlama sistemini (AIS) kullanarak ufka yakın ve ufuktaki gemileri tanımlar.
 • Kuvvet etkinliğini artırmak için kararı hızlandırır.
edsis

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sistemi (EDSIS)

EDSİS, elektrik dağıtım sektöründeki olası iş kazalarına yönelik risklerin ve tehlikeli durumların güvenli bir ortamda deneyimlenmesi, risk faktörü yüksek olan bu sektörlerde görev yapan çalışanlarda risk algısının oluşturulması ve teknik eğitimlerin daha etkin ve kalıcı şekilde verilmesi için geliştirilen sanal ve artırılmış gerçeklik tabanlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim  istemidir.

Anılan sistem kapsamında halihazırda:

 • Sepetle Yüksekte Çalışma,
 • Saha Dağıtım Kutusu ve Trafoda Çalışma,
 • Yüksek Gerilim Ayırıcı ile Çalışma eğitimleri verilebilmektedir.


2B & 3B Gösterim ve Etkileşim Masası

HoloTable, hem üç boyutlu (3B) hem de 2 boyutlu gösterim ve etkileşim masasıdır. Bir veya daha fazla kişinin masa üzerindeki içeriği üç boyutlu ve derinlikli olarak birlikte izleyebildiği ve etkileşim kurulabildiği özgün ürünümüzdür.

Uygulama ve Kullanım Alanları:

 • Sanal Kum Sandığı Uygulamaları
 • Tıp Uygulamaları
 • Eğitim Uygulamaları
 • Mimarlık ve İnşaat Uygulamları
 • Tanıtım, Reklam ve Oyun Uygulamaları

Araç Dışı 360° Gösterim, Bilgilendirme ve Durumsal Farkındalık Sistemi (AnyView360°)

AnyView360°, zırhlı araç içinde kameralardan alınan 360 derece dış çevre görüntülerin ve bu görüntüler üzerindeki taktik bilgilerin personelin bakış açısı ile uyumlu şekilde görülmesini ve/veya görüntülenmesini sağlayan artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlüklere entegre mobil görüntüleme, bilgilendirme ve durumsal farkındalık sistemidir.

AnyView360°, herhangi bir komuta kontrol bilgi sisteminden gelecek aşağıdaki örnek verileri zırhlı araca monte edilen kameralardan alınan gerçek görüntü üzerinde anlaşılır bir biçimde gösterir:

 • Harekat bölgesinin altyapı (tünel, elektrik, su, yüksek gerilim hattı vb.) bilgileri,
 • Coğrafi Analiz sistemi, meskun mahal ve kritik binalara ait bilgileri,
 • Ağ destekli yetenek ve komuta kontrol bilgi sistemlerine ait bilgileri