Artırılmış, Karma ve Sanal Gerçeklik Ürün Ailesi

SimBT, artırılmış gerçeklik ve hibrit tabanlı çözümlerinde, ihtiyaca uygun olarak mobil cihazlardan artırılmış/sanal gerçeklik gözlüklerine kadar farklı tipte donanımlar kullanmaktadır. SimBT olarak, hem artırılmış/sanal gerçeklik alanında hem de karma/hibrit uygulamalar kapsamında, hem içeriksel hem de yazılımsal olarak müşteri ihtiyaçlarına özel ürünler tasarlamakta ve geliştirmektedir.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Uzaktan Etkileşimli Bakım ve Onarım Sistem Geliştirme Yazılımı (ARBAKO)

Artırılmış gerçeklik teknolojisi tabanlı ARBAKO ile etkileşimli temel görev başı, teknik seviyede bakım-onarım eğitimi, eş zamanlı uzaktan bakım-onarım ve gerçek zamanlı periyodik bakım daha kısa sürede ve kusursuz yapılabilmektedir. ARBAKO hem çevrim içi, hem de çevrim dışı olarak çalışabilen bir bakım, onarım ve uzaktan destek sistemidir. Çevrim içi çözümde sahadaki kişi uzaktaki uzman personele bağlanarak gerçek zamanlı işbirliği ve doğrudan uzmandan verilen talimatlar ile karmaşık bakım ve onarım süreçlerini kesintiye uğratmadan yapabilir. Çevrimdışı çözümde ise bakım onarım talimatları önceden hazırlanmış senaryoda tanımlı adımların uygulanmasına imkan sağlar. Çevrimiçi ve çevrimdışı çözüme ek olarak ARBAKO editör yardımıyla modelleme ve animasyon bilgisi olmadan gerçek zamanlı karmaşık animasyon senaryoları oluşturabilir.

Artırılmış Gerçeklik Entegre (W)ECDIS Harita Görüntüleme ve Bilgilendirme Sistem (ArWECDIS)

ArWECDIS, S-57 / AML deniz harita sembollerini üç boyutlu hale getirerek 360° harita görüntüsü oluşturma ve AG gözlüğü takan kişinin baktığı yöndeki harita görüntüsünü gözlüğün ekranına bakış yönü ile uyumlu olarak dış ortam görüntüsü entegre şekilde yansıtma yeteneğine sahip gemilerin vardiya zabitleri için durumsal farkındalık sağlayan bir deniz seyir yardımcısı yazılımıdır.

 

ArWECDIS ile vardiya zabitleri akıllı gözlüklerinin ekranlarında; AIS takibi ve verilerini, radar takibi ve verilerini; emniyet alanı bilgilerini; kendi gemi veri rotası, rotası, hızı ve derinliğini; ENC’den kaynaklanan tehlikeleri; neta hatlarını; tanımlanmış alan bilgilerini; ENC çizelgeleri gibi W(ECDIS) statik ve dinamik bilgilerine sahip olabilirler.

Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sistemi (EDSIS)

EDSİS, elektrik dağıtım sektöründeki olası iş kazalarına yönelik risklerin ve tehlikeli durumların güvenli bir ortamda deneyimlenmesi, risk faktörü yüksek olan bu sektörlerde görev yapan çalışanlarda risk algısının oluşturulması ve teknik eğitimlerin daha etkin ve kalıcı şekilde verilmesi için geliştirilen sanal ve artırılmış gerçeklik tabanlı iş sağlığı ve güvenliği eğitim sistemidir.

Anılan sistem ile halihazırda; “sepetle yüksekte çalışma”, “saha dağıtım kutusu ve trafoda çalışma” ile “yüksek gerilim ayırıcı ile çalışma” eğitimleri verilmektedir.


2B & 3B Gösterim ve Etkileşim Masası

HoloTable, hem üç boyutlu (3B) hem de 2 boyutlu gösterim ve etkileşim masasıdır. Bir veya daha fazla kişinin masa üzerindeki içeriği üç boyutlu ve derinlikli olarak birlikte izleyebildiği ve etkileşim kurulabildiği özgün ürünümüzdür.

Uygulama ve Kullanım Alanları:

  • Sanal Kum Sandığı Uygulamaları
  • Tıp Uygulamaları
  • Eğitim Uygulamaları
  • Mimarlık ve İnşaat Uygulamları
  • Tanıtım, Reklam ve Oyun Uygulamaları

Araç Dışı 360° Gösterim, Bilgilendirme ve Durumsal Farkındalık Sistemi (AnyView360°)

AnyView360°, zırhlı araç üzerindeki kameralardan alınan 360 derece dış çevre görüntülerin ve bu görüntüler üzerindeki taktik bilgilerin personelin bakış açısı ile uyumlu şekide görülmesini ve/veya görüntülenmesini sağlayan artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlüklere entegre mobil görüntüleme, bilgilendirme ve durumsal farkındalık sistemidir.

Bu mobil ve çok işlevli sistemi kullanarak, zırhlı araç operatörü, zırhlı aracın dış çevresini, aracın iç duvarlarına 360° yarı saydam olarak, istediği yöne bakarak görebilecektir. Dış görünüm ekranına ek olarak, bir operatör navigasyon haritaları, pusula, konum, yön, yükseklik, nem, yakıt, hız, mühimmat, mesajlar, görevler, arkadaşlar, hedefler vb. araç ve görev bilgilerini alabilecektir.

 

AnyView360°; havalimanları, tren, liman ve otobüs istasyonları, park ve miting alanları, iş ve alışveriş merkezleri ile stadyum girişleri, sınır, trafik ve kontrol noktaları vb. birçok farklı güvenlik ve gözetim alanında kullanıma uygundur.