Denizcilik Simülasyon ve Simülatör Ürün Ailesi

MarSim Denizcilik Simülasyon ve Simülatör Ürün Ailesi, denizcilerin en yüksek yeterlilik seviyesinde eğitim almasını ve etkinlik düzeylerinin olabildiğince artırılması amacıyla milli ve özgün tasarlanmış ve geliştirilmiş bir denizcilik ürün ailesidir. 

MarSim; yeni nesil bir gemi köprüüstü simülatörü, römorkör simülatörü, acil müdahale simülatörü, gemi trafik simülatörü ve sanal gerçeklik tabanlı gemi köprüüstü simülatöründen oluşmaktadır. MarSim simülatörleri ile bireysel eğitimler verilebildiği gibi müşterek eğitimler de icra edilebilmektedir. Çeşitli eğitim senaryoları içeren MarSim ailesi ürünleri Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (STCW) ile uyumlu eğitim imkanı sağlar.

Tam Görev Köprüüstü Simülatörü (STCW Uyumlu)

Köprüüstü Simülatörü, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinde belirtilen yetenekleri kazandırması için verilecek eğitimleri destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. STCW’nin eğitim sertifikasına sahip olup gerekli standartlarını sağlamaktadır. Köprüüstü Simülatöründe milli olarak geliştirilmiş Gemi Dinamik Modeli, Görüntü Üreteci, ECDIS, ARPA Radar ve VHF simülatörleri kullanılmıştır.
Gerçekçi bir 3B eğitim ortamı sağlayan yüksek kaliteli görüntü üretecine sahiptir. Bu sayede farklı hava şartları ve dalga yüksekliği modellenebilmektedir. Gerçekçi dinamik modeli ile sığ su ve dar su etkisi dahil bir çok ortam yansıtılabilmektedir. Halat ve demir gerilimleri yüksek hassasiyette hesaplanmaktadır. Simülatörde 40 adet ticari ve askeri tipte kendi gemimiz ve 100’den fazla hedef gemi ile eğitim verilebilmektedir. Simülatör 3B ortamı LED ekran veya projektörler  kullanılarak, 225 dereceden, 360 dereceye kadar görüntü oluşturabilmektedir.

Römorkör Simülatörü (STCW Uyumlu)

MarSim Römorkör Simülatörü, okyanuslarda veya limanlarda gemi çekmeyi desteklemek için yapılandırılabilir. Yedekleme tatbikatları, eğitim senaryosunda yardıma ihtiyaç duyan tekneler için bir veya birden fazla çekme teknesi, çekme halatı ve dizginleri içerebilir. Römorkör simülasyonu, gerçek hayat senaryolarında gerçekçi eğitim deneyimleri sağlamanın yanı sıra, römorkör eğitimini risksiz ve uygun maliyetli hale getirir.

Eğitim Yetenekleri
– Kıyı ve açık deniz çekme
– Gemi yardım çalışması
– Yüksek hızlı eskort çalışması
– Petrol kulesi ve platform hareketleri

 
– Arama ve kurtarma ve acil müdahale
– Yakın çeyrek çoklu römorkör manevraları
– Entegre römorkör ustası ve pilot eğitim

Deniz Kirliliği Yayılma ve Temizleme Simülasyon Sistemi

Kirlilik Sızıntısı Müdahale Simülatörümüz, hem gemi mürettebatı hem de kara komuta merkezi için olası sızıntısı müdahale operasyonları sırasında, acil müdahale ekipmanlarının kullanımı ve kirlilik yayılımının nerelere ilerleyeceği konusunda mürettebatın eğitimine yardımcı olur.
Yayılım materyalleri Petrol/Yakıt/Yağ, Kimyasal, Sintine ve Katı Atık/Plastik olmak üzere 4 ana kategori altında toplanmıştır. Bu ana kategoriler altında kirlilik materyalleri listelenmektedir. Örneğin; petrol/yakıt/yağ kategorisi altında yaklaşık 1600 farklı tipte materyal bulunmaktadır. Eğitimler esnasında, yayılım materyaline bağlı olarak temizlenen, buharlaşan, çöken/çökelen, karışan, yanan, çözünen gibi bir çok bilgi rapor olarak gösterilebilir.

Sanal Köprüüstü Simülatörü (STCW Uyumlu)

Sanal gerçeklik dershanelerinin amacı, envanterde bulunan veya envantere girecek tüm su üstü platformlarında görev alacak “Köprüüstü Vardiya Personeli’nin yeterliliklerinin ve yeteneklerinin idamesini ve geliştirilmesini sağlar. Eğitilen personele, gerçek konsol ve donanıma sahip masa üstü simülatör sistemlerine göre daha gerçekci eğitim ortamları sunan sanal gerçeklik sistemlerini, klasik “Köprüüstü Eğitim Simülatörleri’nden ayıran temel farklılıklar şunlardır: fiziksel konsol ihtiyacı yoktur, dolasıyla daha az maliyetle daha etkin ve mobil eğitim ortamı oluşturmak mümkündür, eğitilen personel kendisini daha gerçekçi bir eğitim ortamı içerinde hisseder ve böylece, eğitilen personelin gerçek görev alanına uyumu daha hızlı ve kolay olur, tek bir simülatör ile birden fazla gemi, farklı sanal ortamlar ve senaryolar seçilerek bireysel, tim ve müşterek eğitimler verilebilir ve yeni bir gemi simülatöre çok kısa sürede ve maliyet-etkin firmamız tarafından entegre edilebilir.

ARPA Radar Simülatörü

Radar simülatörü köprüüstünde kullanılan radarların hangi durumlarda ne amaçla kullanılacağını simüle etmek ve ilgili eğitimler için kullanılabilecek bir altyapı sunar.
X vs S bantta çalışan ARPA radarlar görsel olarak simüle edilir. Bu görsel oluşturulurken darbe uzunluğu, menzil seçimi, hava koşulları gibi gerçek radar görselini etkileyen tüm faktörler değerlendirilir. ARPA Radar simülatörümüz; X ve S bantta çalışabilme, kısa, orta, uzun dalga boyları, manuel ve otomatik hedef traklama, en az 60 adet ARPA teması görüntüleme, CPA/TCPA/BCR/BCT, emniyet bölgeleri oluşturma, deneme manevrası, hedef ve kendi gemilerimizin geçmişe ait iz bilgilerinin görüntülenmesi, paralel indeks hatları oluşturma, temasa ilişkin AIS bilgilerinin görüntülenmesi, EBL ve VRM görüntüleme, North Up, Head Up, Course Up, True Motion ve Relative Motion görüntü modları , Gerçek / Nispi vektör ve iz  bilgisi gösterimi gibi  yeteneklere sahiptir.

ECDIS Simülatörü

ECDIS simülatörü, sivil su üstü platformlar için IMO ve SOLAS kurallarına uygun güncel elektronik haritaları destekleyen, bilgisayar bazlı bir navigasyon sistemidir. ECDIS simülatörü, seyir sistemlerinden anlık olarak aldığı bilgileri kullanarak geminin pozisyonunu, karaya, seyir yardımcılarına ve görünmez tehlikelere göre sürekli olarak belirleyerek ilgili seyir personeline, güvenli rota planlama ve rota takibi yeteneğini sunmaktadır.

GMDSS Simülatörü

MarSim Küresel Deniz Tehlike Güvenlik Sistemi (GMDSS) simülatörü, kursiyerlerin deniz tehlikelerinde Acil Durum Konum Belirleme Radyo İşaretleri (EPIRB) ve radar SART’ları aracılığıyla deniz arama ve kurtarma cihazlarını nasıl çalıştıracaklarını anlamalarına ve bu konuda eğitim almalarına yardımcı olan bir simülatördür.
Class A standardına uygunluğu onaylanmış olan MarSim-GMDSS Simülatörümüz, GMDSS donanımlı gemilerdeki, VHF telsizi, NAVTEX alıcısı, SART, 406 MHz EPIRB ve iki yönlü VHF taşınabilir telsiz fonksiyonlarına sahiptir.
MarSim-GMDSS simülatörü, NAVTEX, Inmarsat C, Inmarsat Filosu-77, EPIRB, SART, VHF DSC Radyo, MF/HF DSC Radyo, Taşınabilir VHF Telsiz, Radyo Teleks (NBDP) ve Deniz Güvenliği Bilgileri (MSI) ile ilgili STCW gereksinimlerine ve standartlarına tam uyumludur.