Tıbbi Bilişim ve Sağlık Ürün Ailesi

Son yıllarda, tıbbi hataları azaltmak, klinisyenin eğitim kalitesini artırmak ve hastaya risk oluşturmadan öğrenme eğrisini kısaltmak, beyin ve sinir cerrahisi, nöroloji, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi vb. uzmanlarının standart, multi-disipliner ve karma eğitim alacağı karma/sanal/artırılmış gerçeklik teknolojileri destekli simülasyon ve simulator sistemleri önem kazanmıştır. SimBT olarak savunma uygulamalarından edindiğimiz bilgi, deneyim ve alt yapılarımızı kullanarak Tıbbi Bilişim alanında da Tıp Fakültelerimizdeki hocalarımızın dahil olduğu birçok ARGE ve Yenilik projesi yaptık, yapıyoruz. Bu projelerimiz sonucunda edindiğimiz bazı milli ve global ürünlerimiz aşağıdaki kısımlarda açıklanmıştır.

Karma Gerçeklik Entegre Anatomi Gösterim ve Eğitim Sistemi (ARTOMİ)

ARTOMİ sistemi, sağlık sektöründe eğitim alan sağlık liseleri, sağlık bilimleri ve tıp fakülteleri öğrencilerinin insan anatomisini yeni ve yenilikçi yollarla keşfetmelerine yardımcı olur.

ARTOMİ, önemli anatomik parçaların uzamsal ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Katman katman ve parça parça incelenebilen doğru, yüksek kaliteli 3B sanal bir kadavra görüntüsü üzerinde birden fazla kişinin aynı anda etkileşimli bir şekilde öğrenebilmesini sağlar. ARTOMİ; tıp doktorları ve anatomi profesörleri tarafından onaylanmış vücudumuzun 14 sisteminin 3.500’den fazla 3B anatomik modelline sahiptir; terminologia anatomica veritabanına bağlı hiyerarşik yapılar ve arama işlevi esas alınmıştır; tüm anatomik model ve etiketler Türkçe, İngilizce ve Latincedir; sınav hazırlama ve değerlendirme özelliliği vardır.

Artırılmış Gerçeklik Entegre Beyin Ameliyatı Cerrahi Eğitim ve Planlama Sistemi (ArBrain)

ArBrain beyin cerrahlarının; “hassas beyin cerrahisi prosedürlerini gerçekleştirme konusundaki güvenini arttırmak”, “görüntüleri zihinsel olarak yeniden yapılandırma veya hastalara zihinsel olarak yansıtma ihtiyacını ortadan kaldırmak”, “sürekli olarak cerrahi alan ve bilgisayar ekranı arasında görüş değiştirmesini ve cerrahi iş akışının bozulmasını engellemek” ve “beyin cerrahisi prosedürlerinde optimal matkap konumu ve matkap açısını belirlemeye destek verecek şekilde cerrahları yüksek doğrulukta yönlendirmek” amacıyla geliştirilmiş karma gerçeklik destekli bir eğitim ve planlama sistemidir.

NEVSİM : Nöro-Endovasküler Eğitim Simülatörü

VR gözlük ile dünyadan soyutlanmış tümüyle sanal eğitim simülatörüdür. Bu kullanımda, eğitimi alacak kişi gözlük takarak tümüyle sanal bir ortamda işlem odası (anjiyo süiti) görür, sanal bir maket üzerinden el kontrolcüsü yardımı ile girişimsel işlemi icra eder. Ayrıca gerçek hayatta bulunmayan ek bir yetenek olarak damar içinde ilerleme hastanın üzerinde havada 3 boyutlu olarak da gösterilir.

3 adet alt simülatör içerecektir. Bunlar;

  • Nöro-Endovasküler VR Eğitim Simülatörü
  • Haptik Cihaz Entegre Nöro-Endovasküler AR Eğitim Simülatörü
  • Fiziksel Damar Yolu Maketi Entegre Nöro-Endovasküler AR Eğitim Simülatörü

Ayrıca bu simülatörler Kılavuz Tel (mikrotel) ve Kateter kullanım eğitimi ile Nöro Endovasküler patoloji tedavileri eğitimi olarak iki farklı eğitim aşamasına hitap eder.


Acil Beyin Hastalıklarının Otomatik Tespit Sistemi (TOTSİS)

Totsis, yapay zeka tabanlı bir ön tanı ve erken uyarı sistemidir. BT görüntülerinden beyin kanaması, inme gibi anomalilerin BT görüntüsünün çekilmesinin hemen ardından 6-10 saniye gibi kısa bir süre içerisinde tespit edilmesi ve bu tespit doğrultusunda ilgili hekime hızlı uyarı bilgisi verilmesi, olası bir beyin kanaması, inme bulunması durumunda doktor tarafından hastaya anında müdahale edilmesi mümkün kılar. BT üzerinde hastalıklı bölge ve lezyonlar doktorlar tarafından segmente edilip, etiketlenir ve kontrol edilir. Etiketleme işleminde öncelikle ilgi duyulan bölge segmentasyon ve maskeleme ile işaretlenir ve algoritmanın bu bölgelere yoğunlaşması/odaklanması sağlanır.

TOTSİS ile özellikle uzman doktor sayısının az olduğu illerde, bölgelerde ve ülkelerde kullanılabilecek katma değeri yüksek bir üründür.